จับคู่เลขไทย เลขอารบิก

ให้เด็กๆ เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างเลขไทย และเลขอารบิกผ่านการลากเส้นจับคู่ คุณครูสามารถใช้เป็นกิจกรรมในห้องเรียน หรือผู้ปกตรองทำโฮมสคู