ใบงานเรื่องรูปทรงต่างๆ

ใบงาน สื่อ การสอน เรื่องรูปทรงต่างๆ ประกอบไปด้วย สามเหลี่ยม วงกลม หกเหลี่ยม หัวใจ และสี่เหลี่ยม ให้เด็กๆ เรียนรู้รูปทรงและระบายได้ตามจินตนาการ

1 2 3 4