flashcard number 1-20

แฟรชการ์ดหรือบัตรคำ ภาษาอังกฤษ 1-20 สามารถพิมพ์ใส่กระดาษแข้ง และตัดออกมาเป็นบัตร สำหรับเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็กวัยอนุบาล

คัดอักษรไทย คฅฆ

ฝากหัดการเขียนตัวอักษรไทยตามเส้นปะ ในใบนี้ประกอบไปด้วยตัวอักษร ค ฅ และ ฆ คุณครูสามารถใช้เป็นกิจกรรมในห้องเรียน หรือผู้ปกตรองทำโฮมสคู สำหรับตัวอักษรอื่นๆ ทางทีมงานจะทยอยลงจนครบ

ใบงานนับจำนวน

เรียนรู้การนับจำนวนอย่างง่ายจาก 1-20 พร้อมรูปภาพน่ารัก โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ สามารถใช้สอนเรื่องการจำแนกและนับจำนวน มีให้โหลดทั้งภาพสีและขาวดำ

ระบายสีคุณหมี

วันนี้คุณหมีมาพร้อมกับโถน้ำผึงสุดโปรด และเพื่อนๆ ผึ้งน้อยน่ารัก มาให้น้อยๆ ได้ฝึกวาดภาพระบายสีกันค่ะ การระบายสีมีความสำคัญกับเด็กเล็กมากๆ ใช้ฝึกความสัมพันธ์ระหว่างสายตาและมือ อีกทั้งยังได้ฝึกฝนกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วย

จับคู่

เกมส์จากเส้นจับคู่สิ่งที่เหมือนกันให้เข้าคู่กัน เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล ที่เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งของที่สัมพันกัน คุณครูสามารถใช้เป็นกิจกรรมในห้องเรียน หรือผู้ปกตรองทำโฮมสคู

คัดอักษรไทย กขฃ

ฝากหัดการเขียนตัวอักษรไทยตามเส้นปะ ในใบนี้ประกอบไปด้วยตัวอักษร ก ข และ ฃ คุณครูสามารถใช้เป็นกิจกรรมในห้องเรียน หรือผู้ปกตรองทำโฮมสคู สำหรับตัวอักษรอื่นๆ ทางทีมงานจะทยอยลงจนครบ

จับคู่เลขไทย เลขอารบิก

ให้เด็กๆ เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างเลขไทย และเลขอารบิกผ่านการลากเส้นจับคู่ คุณครูสามารถใช้เป็นกิจกรรมในห้องเรียน หรือผู้ปกตรองทำโฮมสคู

บวกเลข 1

แบบฝึกหัดบอกเลขสำหรับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา เป็นการบวกเลขพื้นฐานจำนวนไม่สิบ คุณครูสามารถใช้เป็นกิจกรรมในห้องเรียน หรือผู้ปกตรองทำโฮมสคู

ระบายสียูนิคอน

ยูนิคอน เป็นสัตว์ในนิทานที่เป็นที่นิยมของเด็กๆ มีรูปร่างน่ารัก ใบงานสำหรับระบายสียูนิคอนนี้จึงน่าจะเป็นที่นิยมสำหรับเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง การระบายเหมาะสำหรับเด็กเล็ก ช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และยังสามารถสอนเกี่ยวกับสีต่างๆ ได้ด้วย

1 2 3 4