จับคู่

เกมส์จากเส้นจับคู่สิ่งที่เหมือนกันให้เข้าคู่กัน เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล ที่เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งของที่สัมพันกัน คุณครูสามารถใช้เป็นกิจกรรมในห้องเรียน หรือผู้ปกตรองทำโฮมสคู

บวกเลข 1

แบบฝึกหัดบอกเลขสำหรับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา เป็นการบวกเลขพื้นฐานจำนวนไม่สิบ คุณครูสามารถใช้เป็นกิจกรรมในห้องเรียน หรือผู้ปกตรองทำโฮมสคู

ระบายสียูนิคอน

ยูนิคอน เป็นสัตว์ในนิทานที่เป็นที่นิยมของเด็กๆ มีรูปร่างน่ารัก ใบงานสำหรับระบายสียูนิคอนนี้จึงน่าจะเป็นที่นิยมสำหรับเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง การระบายเหมาะสำหรับเด็กเล็ก ช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และยังสามารถสอนเกี่ยวกับสีต่างๆ ได้ด้วย

1 2 3