บวกเลข 1

แบบฝึกหัดบอกเลขสำหรับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา เป็นการบวกเลขพื้นฐานจำนวนไม่สิบ คุณครูสามารถใช้เป็นกิจกรรมในห้องเรียน หรือผู้ปกตรองทำโฮมสคู

ระบายสียูนิคอน

ยูนิคอน เป็นสัตว์ในนิทานที่เป็นที่นิยมของเด็กๆ มีรูปร่างน่ารัก ใบงานสำหรับระบายสียูนิคอนนี้จึงน่าจะเป็นที่นิยมสำหรับเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง การระบายเหมาะสำหรับเด็กเล็ก ช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และยังสามารถสอนเกี่ยวกับสีต่างๆ ได้ด้วย

ใบงานเรื่องรูปทรงต่างๆ

ใบงาน สื่อ การสอน เรื่องรูปทรงต่างๆ ประกอบไปด้วย สามเหลี่ยม วงกลม หกเหลี่ยม หัวใจ และสี่เหลี่ยม ให้เด็กๆ เรียนรู้รูปทรงและระบายได้ตามจินตนาการ

1 2 3