แบบฝึกเชาว์ปัญญา

แบบฝึกเชาว์ปัญญาสำหรับเด็กชั้นอนุบาล หาความแตกต่างของสิ่งของ เริ่มการฝึกการวิเคราะห์แบบง่ายๆ เหมาะสำหรับจะฝึกหัดอยู่กับบ้านหรือในโรงเรียน