คัดลายมือภาษาอังกฤษอักษรพิมพ์เล็ก

นักเรียนตัวน้อยเริ่มเรียนรู้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยการฝึกเขียนตามเส้นประ ทักษะการเขียนตัวอักษรเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษา ใบงานนี้จะช่วยให้เด็กให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนการเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษ

คัดลายมือภาษาอังกฤษอักษรพิมพ์ใหญ่

นักเรียนตัวน้อยเริ่มเรียนรู้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยการฝึกเขียนตามเส้นประ ทักษะการเขียนตัวอักษรเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษา ใบงานนี้จะช่วยให้เด็กให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนการเขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ

flashcard number 1-20 ขาวดำ

แฟรชการ์ดหรือบัตรคำเวอร์ชั่นสีขาว-ดำ ภาษาอังกฤษเลข 1-20 สามารถพิมพ์ใส่กระดาษแข้ง และตัดออกมาเป็นบัตร สำหรับเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็กวัยอนุบาล

flashcard number 1-20

แฟรชการ์ดหรือบัตรคำ ภาษาอังกฤษ 1-20 สามารถพิมพ์ใส่กระดาษแข้ง และตัดออกมาเป็นบัตร สำหรับเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็กวัยอนุบาล