ตาราง 100 ช่อง

เริ่มต้นเรียนรู้คณิตศาสตร์และฝึกหัดการนับเลขด้วยเกมส์ 100 ช่อง โดยเด็กๆ เติมคำตอบตัวเลขที่หายไปในช่องให้ถูกต้อง

ตาราง 100 ช่อง

เริ่มต้นเรียนรู้คณิตศาสตร์และฝึกหัดการนับเลขด้วยเกมส์ 100 ช่อง โดยเด็กๆ เติมคำตอบตัวเลขที่หายไปในช่องให้ถูกต้อง

เกมส์ลากเส้นนับจำนวน – ไดโนเสาร์

เกมส์ลากเส้นนับจำนวนเป็นเกมส์สำหรับฝึกหัดนับจำนวนตัวเลขเริ่มนั้นจากเลข 1 ไปเรื่อยๆ มีการเสริมเรื่องหาเส้นทางเพื่อพาไดโนเสาร์ไปหาไข่ไดโนเสาร์เพื่อให้เป็นที่สนใจของเด็กๆ

เกมส์ลากเส้นนับจำนวน – ยูนิคอน

เกมส์ลากเส้นนับจำนวนเป็นเกมส์สำหรับฝึกหัดนับจำนวนตัวเลขเริ่มนั้นจากเลข 1 ไปเรื่อยๆ มีการเสริมเรื่องหาเส้นทางเพื่อพายูนิคอนไปหาสายรุ้งแสนสวยเพื่อให้เป็นที่สนใจของเด็กๆ

flashcard number 1-20

แฟรชการ์ดหรือบัตรคำ ภาษาอังกฤษ 1-20 สามารถพิมพ์ใส่กระดาษแข้ง และตัดออกมาเป็นบัตร สำหรับเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็กวัยอนุบาล

ใบงานนับจำนวน

เรียนรู้การนับจำนวนอย่างง่ายจาก 1-20 พร้อมรูปภาพน่ารัก โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ สามารถใช้สอนเรื่องการจำแนกและนับจำนวน มีให้โหลดทั้งภาพสีและขาวดำ

จับคู่เลขไทย เลขอารบิก

ให้เด็กๆ เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างเลขไทย และเลขอารบิกผ่านการลากเส้นจับคู่ คุณครูสามารถใช้เป็นกิจกรรมในห้องเรียน หรือผู้ปกตรองทำโฮมสคู

บวกเลข 1

แบบฝึกหัดบอกเลขสำหรับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา เป็นการบวกเลขพื้นฐานจำนวนไม่สิบ คุณครูสามารถใช้เป็นกิจกรรมในห้องเรียน หรือผู้ปกตรองทำโฮมสคู